Levering in heel NL

All-in tarieven

Gemakkelijk besteld

Snelle levering
Gratis annuleren *

Zoveel afval werd er vorig jaar in Nederland geproduceerd 

Aan het eind van de vorige maand kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met de cijfers over afval in 2018. Daarin zijn wat interessante trends en weetjes te vinden. Tegenwoordig is het scheiden van afval zeer belangrijk en moeten we steeds meer gaan recyclen. De cijfers van het CBS zijn dan ook een mooie graadmeter om te kijken of we echt beter voor het milieu aan het zorgen zijn door netjes ons afval apart in te leveren. Bij een klus binnen of buiten het huis kunt u bij ons een afvalcontainer huren voor verschillende afvalstromen. Als u dus kiest voor een container huren bij Goedkopecontainer.nu, huurt u niet alleen een goedkope container, maar bent u ook goed bezig met recyclen.

De hoeveelheid afval is niet gestegen

In 2018 hebben we in totaal 8,5 miljard kilo huishoudelijk afval ingeleverd. Dat is omgerekend 494 kilo per persoon. Van deze 494 kilo werd 206 kilo ingeleverd als gemengd afval en werd de overige 288 kilo gescheiden ingezameld. In dat opzicht zijn we dus op de goede weg. Ergens zou u verwachten dat we stukke minder afval zouden hebben dan voorgaande jaren, maar dat is niet het geval. In 2017 werd 493 kilo per persoon ingezameld en in 2016 was dit 496. Als u terugkijkt, blijft het aantal kilo’s tot en met 2013 onder de 500 kilo per persoon.
U zou verwachten dat dit slecht nieuws is, maar vergeet niet dat de bevolking in Nederland ook jaarlijks blijft stijgen. Het is dus prima dat de hoeveelheid gelijk blijft. Het gaat er natuurlijk vooral om dat deze hoeveelheid zo veel mogelijk gescheiden wordt ingeleverd. In 2013 werd bijvoorbeeld 51% van al het afval gescheiden ingezameld. In 2018 is dat 58%. Een kleine stijging maar het gaat de goede kant op.

Minder papier

Een interessante ontwikkeling is de afname van de inzameling van papier. In 2010 werd er 64 kilo papier per persoon opgehaald. In 2018 is dit gedaald naar 50 kilo. In eerste instantie denkt u misschien dat we papier meer bij restafval zijn gaan inleveren, maar deze afname heeft vooral te maken met de digitalisering. We lezen minder tijdschriften, kranten en folders op papier omdat we ze ook online kunnen vinden.

We leveren steeds meer gescheiden in

Er is dus minder papier opgehaald, maar er zijn ook afvalstromen waarvan we meer gescheiden zijn gaan inleveren. De inzameling van textiel is sinds 2011 blijven stijgen en ook bruikbare huisraad wordt op een betere manier ingezameld.
Wij zijn afvalbedrijf natuurlijk ook geïnteresseerd in de afvalstromen waar wij een speciale container voor hebben. Een afvalcontainer huren voor hout is bijvoorbeeld een goedkope container die vaak gekozen wordt. In 2013 werd 18,4 kilo hout per inwoner ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 23,7 kilo. Bij ons kunt u ook een container huren voor schoon puin. Sinds 2013 is ook deze afvalstroom steeds vaker gescheiden ingezameld. Wij als bedrijf zijn daar natuurlijk trots op want zo hoort het.